224./1964

Given i Helsingfors den 8 maj 1964.

Lag angående ändring av förordningen om införande av strafflagen.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 30 a § 2 mom. förordningen om införande av strafflagen, sådant det lyder i lagen den 1 juli 1948 (515/48), erhålla följande ändrade lydelse:

30 a §.

Understiger straffet fängelse i två år, må rätten förordna, att den dömde häktas eller kvarhålles i häkte, om han ej har stadigvarande boningsort inom riket och skäl föreligger att befara, att han begiver sig på flykt. Beträffande häktning av den, som dömts till straff för stöld, inbrott, olovligt. tillgrepp av motorfordon eller döljande av tjuvgods, liksom även för försök till eller delaktighet i sådana brott, skall även i det fall, att straffet understiger fängelse i två år, iakttagas, vad i 1 mom. är stadgat om den, som dömts till fängelse i minst två år.Denna lag träder i kraft den 15 maj 1964.

Helsingfors den 8 maj 1964.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Justitieminister
Olari Meriima.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.