Ursprungliga författningar: 1964

708/1964
Lag angående ändring av lagen om naturskydd.
697/1964
Lag om ändring av folkpensionslagen.
639/1964
Lag om ändring av lagen angående införande av lagen om allmänna vägar.
638./1964
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen.
623/1964
Förordning om ändring av förordningen angående unga förbrytare.
605./1964
Förordning angående ändring av förordningen om översändande av handlingar.
597/1964
Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring.
538/1964
Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen.
537/1964
Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.
534/1964
Lag om ändring av riksdagsordningen.
466/1964
Förordning angående ändring av förordningen om skifte.
422/1964
Förordning om prövningsnämnden.
402/1964
Lag om vissa grunder för organiserandet av verksamheten på Saima kanals arrendeområden.
400/1964
Lag angående ändring av lagen om stiftelser.
387/1964
Lag om tillämplig lag vid lösöreköp av internationell karaktär.
366/1964
Biografskattelag.
324/1964
Förordning angående ändring av förordningen om allmänna vägar.
323/1964
Lag angående ändring av lagen om allmänna vägar.
321/1964
Lag om ändring av beskattningslagen.
310./1964
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen.
296/1964
Varumärkesförordning.
229/1964
Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen.
224./1964
Lag angående ändring av förordningen om införande av strafflagen.
202/1964
Lag om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.
199/1964
Förordning om krigsmannaed.
166/1964
Lantbruksministeriets beslut angående ändring av lantbruksministeriets beslut om jorddispositionslån.
140/1964
Lag om ändring av lagen angående införande av äktenskapslagen.
139/1964
Lag om ändring av äktenskapslagen.
133/1964
Lag om ändring av 21 och 30 kap. rättegångsbalken.
46/1964
Förordning om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
7/1964
Varumärkeslag.
4/1964
Lag angående ändring av lagen om fiske.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.