Ursprungliga författningar: 1963

656./1963
Förordning om ändring av lotsningsförordningen.
648/1963
Lag angående ändring av lagen om allmänna vägar.
642./1963
Förordning om ändring av trafikförsäkringförordningen.
598/1963
Förordning om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid förande av straffregister.
527/1963
Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare.
526/1963
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.
525/1963
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare.
498./1963
Förordning angående ändring av förordningen om översända av handlingar.
490/1963
Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut angående avstående från indrivning av särskilda smärre fordringar
473/1963
Sjukförsäkringsförordning.
453/1963
Lag om ändring av vattenlagen.
427/1963
Lag om ändring av folkpensionslagen.
405/1963
Förordning angående ändring av förordningen om allmänna vägar.
404/1963
Lag angående ändring av lagen om allmänna vägar.
374/1963
Lag om ändring av beskattningslagen.
373/1963
Lag om privata skolor med främmande undervisningsspråk.
366/1963
Lag om arbetsgivares socialskyddsavgift.
364/1963
Sjukförsäkringslag.
326/1963
Lag om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål.
325/1963
Lag om ändring av 10 kap. 22 § rättegångsbalken.
324/1963
Lag angående ändring av lagen om bestraffning av rundradioverksamhet på öppna havet.
318/1963
Lag om verkställighet i utsökningsväg av bötesstraff samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och staten tilldömda ersättningar.
299/1963
Förordning om ändring av förordningen angående verkställighet av språklagen.
295./1963
Lag om fornminnen.
261/1963
Förordning angående ändring av förordningen om befolkningsskydd.
236/1963
Förordning angående ändring av förordningen om skifte.
194./1963
Förordning innefattande neutralitetsbestämmelser.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.