461/1962

Given i Helsingfors den 25 augusti 1962.

Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.

På föredragning av socialministern ändras 5 § i folkpensionsförordningen den 7 december 1956, sådan den ändrad lyder i förordningen den 20 juni 1960 (293/60), som följer:

5 §.

Vid jäv eller annat förfall för generaldirektören är styrelsens och förstärkta styrelsens ordförande generaldirektörens ställföreträdare eller, då vardera är jävig eller har förfall, en av förstärkta styrelsen till ordförande förordnad direktör eller extra medlem av förstärkta styrelsen.

Ställföreträdare för styrelseledamot är vid jäv eller förfall, därest icke vid beviljande av tjänsteledighet annat bestämts, en av förstärkta styrelsen förordnad avdelningschef, annan funktionär eller extra medlem av förstärkta styrelsen.

Helsingfors den 25 augusti 1962.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
Olavi Saarinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.