205/1962

Given i Helsingfors den 9 mars 1962.

Lag angående ändring av lagen om olycksfallsförsäkring.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 58 § lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48) erhålla följande ändrade lydelse:

58 §.

Försäkringsanstalt är pliktig att årligen till staten erlägga en särskild avgift att användas till kostnader, som åsamkats staten av i enskilda arbetsgivares arbeten inträffade olycksfall. Avgiftens storlek fastställes av statsrådet för högst tre år i sänder.

För erläggande av ovan i 1 mom. nämnd avgift skall erforderligt belopp beaktas vid fastställandet av försäkringspremien.

Helsingfors den 9 mars 1962.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Mauno Jussila.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.