502/1961

Utfärdat i Helsingfors den 21 oktober 1961.

Justitieministeriets beslut angående ändring av ministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen.

Justitieministeriet har med stöd av 2 § lagen den 12 december 1958 om advokater (496/58) på framställning av styrelsen för allmänna advokatföreningen ändrat 10 § 1 mom. samt 25, 34, 35 och 37 §§ i de för advokatföreningen, vars namn är Finlands Advokatförbund, på finska Suomen Asianajajaliitto, den 24 april 1959 (191/59) fastställda stadgarna som följer:

10 §.

Förbundsstyrelsen, i vilken landets båda språkgrupper böra vara företrädda, består av förbundets ordförande och viceordförande samt tolv andra medlemmar. Envar av de sistnämnda bör hava en personlig suppleant. I styrelsen böra förbundets alla avdelningar vara företrädda.


25 §.

Förbundet har följande avdelningar:

1) Helsingfors avdelning, som omfattar Nylands län;

2) Åbo avdelning, som omfattar landskapet Åland samt de kommuner av Åbo och Björneborgs län, som icke tillhöra området för Satakunta eller Tavastlands avdelning, jämte av Tavastehus län Forssa köping samt Jokioinen. Somerniemi, Somero, Tammela och Ypäjä kommuner;

3) Satakunta avdelning, som omfattar av Åbo och Björneborgs län Björneborgs och Raumo stad samt Ahlainen, Eura, Eurajoki, Harjavalta, Hinnerjoki, Honkajoki, Honkilahti, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kauvatsa, Kiikoinen, Kiukainen, Kjulo, Kumo, Kullaa, Lappi, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Norrmark, Påmark, Siikainen, Säkylä och Ulvsby kommuner samt Björneborgs och Raumo landskommuner;

4) Tavastlands avdelning; som omfattar Tavastehus län med undantag av de kommuner, som tillhöra området för Åbo avdelning, jämte av Åbo och Björneborgs län Ikaalinen och Vammala köping samt Huittinen, Ikaalinen, Karkku, Keikyä, Kihniö, Kiikka, Mouhijärvi, Parkano, Punkalaidun, Tavastkyro, Suodenniemi, Suoniemi, Tyrvää, Vampula och Viljakkala kommuner;

5) Kymmene avdelning, som omfattar Kymmene län;

6) St. Michels avdelning, som omfattar St. Michels län;

7) Östra Finlands avdelning, som omfattar Kuopio och Norra Karelens län;

8) Mellersta Finlands avdelning, som omfattar Mellersta Finlands län;

9) Vasa avdelning, som omfattar Vasa län: samt

10) Norra Finlands avdelning, som omfattar Uleåborgs och Lapplands län.

34 §.

Förbundsstyrelsen skall medelst skiljemannaförfarande avgöra tvist mellan medlem och person, som icke hör till förbundet, då tvisten berör arvode och ersättning för kostnad för utfört uppdrag. Skiljemannaförfarandet skall anhängiggöras inom ett år från det räkning för arvode och kostnad avgivits.

35 §.

Uppstår mellan förbundsmedlem och person, som icke hör till förbundet, i 34 § avsedd tvist, skall den, som icke hör till förbundet, om han vill att styrelsen skall medelst skiljemannaförfarande avgöra tvisten, anhängiggöra Skiljemannaförfarandet genom att i en till styrelsen ställd och till förbundets byrå inlämnad skrivelse framföra sina krav gentemot förbundsmedlemmen. Även den, som, efter det ovan avsedd skrivelse ingivits till förbundets byrå, upphört att vara medlem av förbundet, är förpliktad att underkasta sig skiljemannaförfarande.

Då part till förbundets kansli ingivit i 1 mom. nämnd skrivelse, skall styrelsen ofördröjligen tillställa motparten ett exemplar av densamma, varigenom i 15 § lagen den 4 februari 1928 om skiljemannaförfarande (46/28) avsett skriftligt meddelande skall anses hava blivit gjort.

37 §.

Avtal, som slutits om arvode eller ersättning åt förbundsmedlem för advokat uppdrag, må icke tillämpas, om det är uppenbart oskäligt.

Helsingfors den 21 oktober 1961.

Justitieminister
Pauli Lehtosalo.

Regeringsråd
Olavi Merimaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.