306/1961

Given i Helsingfors den 9 juni 1961

Lag angående ändring av lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 3 § lagen den 30 december 1946 om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter (894/46) erhålla följande ändrade lydelse:

3 §

I denna lag stadgat skadestånd må utbetalas färst för tiden efter utgången av den tid, då den skadade eller insjuknade befunnit sig i ovan i 1 § avsedd ställning. Nödig sjukvård, som staten eller kommun icke på annan grund är skyldig att ombesörja, bör likväl lämnas. Likaså erlägges, ifall olycksfall drabbat arbetspliktig, som hålles i arbetsinrättning för ersättande av vårdbidrag eller erläggande av underhållsbidrag, ersättning till arbetsinrättningen för den tid den arbetspliktige hålles där, och skall sagda ersättning användas till den arbetspliktiges uppehälle och till erläggande av det vårdbidrag han äger ersätta eller det underhållsbidrag han äger erlägga.

Helsingfors den 9 juni 1961.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Minister
Eeli Erkkilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.