Ursprungliga författningar: 1961

584/1961
Lag om ändring av folkpensionslagen.
570/1961
Lag om fortbestånd av till tjänstgöring inkallad värnpliktigs arbets- eller tjänsteförhållande.
531./1961
Förordning om fiskefartyg.
518/1961
Lag angående ändring av lagen om allmänna vägar.
511/1961
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
502/1961
Justitieministeriets beslut angående ändring av ministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen.
442/1961
Förordning angående effektivisering av lagens om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk efterlevnad.
404/1961
Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
395/1961
Lag om pension för arbetstagare.
390/1961
Lag angående ändring av lagen om allmänna vägar.
389/1961
Lag om kringföringshandel.
388/1961
Lag om ändring av lagen angående rättighet att idka näring.
368/1961
Förordning om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.
367/1961
Lag om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.
307/1961
Lag om ömsesidig sjuk- och hälsovård i gränstrakt
306/1961
Lag angående ändring av lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter.
302/1961
Lag om arbetet i bagerier.
266/1961
Lag om beviljande av vissa rättigheter med avseende å nyttjande av vatten.
264/1961
Vattenlag
236/1961
Lag om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare.
166/1961
Förordning om statens tjänsteutmärkelsetecken.
97./1961
Förordning om ändring av trafikförsäkringsförordningen.
23/1961
Förordning om ändring av byggnadsförordningen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.