391/1960

Given i Helsingfors den 30 september 1960.

Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras.

På föredragning av justitieministern fogas till 7 § förordningen den 29 december 1922 om verkställighet av lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras, sådant detta lagrum lyder senast ändrat i förordningen den 21 augusti 1959 (345/59), ett nytt 3 mom. som följer:

7 §.

På ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena ankommer att bestämma, vilken språkkunskap skall fordras av arbetskraftsdistriktsbyrås och yrkesvägledningsdistriktsbyrås samt dessa underställda arbetsförmedlings- och yrkesvägledningsbyråers byråchef av lägre löneklass, byråföreståndare, avdelningsföreståndare, sektionsföreståndare, arbetsombudsman, arbetsförmedlare, registrator, kanslist och byråbiträde.

Helsingfors den 30 september 1960.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Antti Hannikainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.