288/1960

Given i Helsingfors den 9 juni 1960.

Lag angående ändring av lagen om bevisning för bevakande av rätt i utlandet.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 7 § lagen den 8 januari 1927 om bevisning för bevakning av rätt i utlandet (4/27) och ändras 4 § 1 mom. sagda lag som följer:

4 §.

Domstols ordförande, chefen för ministeriets för utrikesärendena rättsavdelning eller av honom förordnad tjänsteman vid ministeriet samt notarius publicus skola på begäran bekräfta riktigheten av namnteckningar samt skriftliga bevis och andra handlingar, som erfordras för ovan i 1 § nämnt ändamål.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1961.

Helsingfors den 9 juni 1960.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Antti Hannikainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.