269/1960

Given i Helsingfors den 3 juni 1960.

Lag om ändring av religionsfrihetslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till 27 § religionsfrihetslagen av den 10 november 1922 (267/22) ett nytt så lydande 3 mom.:

27 §.

Med stöd av religionssamfunds samfundsordning hos medlemmarna uppburna avgifter må tagas i mät utan dom eller utslag i den ordning, som stadgas om indrivning av skatter i utmätningsväg.

Helsingfors den 3 juni 1960.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Undervisningsminister
Heikki Hosia.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.