229/1960

Given i Helsingfors den 6 maj 1960.

Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av särskilda ärenden, som hänföra sig till socialministeriets verksamhetsområde, ändras 13 och 14 §§ folkpensionsförordningen den 7 december 1956 (594/56) som följer:

13 §.

Avgångsåldern för styrelsemedlem samt funktionär vid folkpensionsanstalten är 65 år. Då det ligger i pensionsanstaltens intresse, kan statsrådet för styrelsemedlem samt styrelsen för funktionär eller, om funktionär anställts av förstärkta styrelsen, denna bevilja förlängning för sammanlagt högst fem år.

14 §.

Fullmakter, förbindelser och andra med dem jämförliga handlingar, som utgivas på pensionsanstaltens vägnar, undertecknas av två direktörer tillsammans, eller av direktör tillsammans med en av förstärkta styrelsen bemyndigad funktionär eller av två av förstärkta styrelsen bemyndigade funktionärer tillsammans.

Expedition av pensionsanstalten skall undertecknas på sätt styrelsen bestämmer. I expedition, som grundar sig på avgörande, som bestyrkts på sätt styrelsen bestämt och som förvaras i pensionsanstaltens arkiv samt utgives i form av handling, som tillkommit vid maskinell uppgiftsbehandling eller i övrigt åtminstone till en del med anlitande av tryckförfarande, må underskrift likväl betecknas mekaniskt.

Helsingfors den 6 maj 1960.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Eeli Erkkilä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.