183/1960

Given i Helsingfors den 13 april 1960.

Lag angående ändring av 2 § lagen om fiske.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 2 § 1 mom. lagen den 28 september 1951 om fiske (503/51) erhålla följande ändrade lydelse:

2 §.

I havet utom byarågång samt vid de havsstränder och i havet befintliga holmar och skär, som tillhöra staten, men ej tillyda visst hemman eller av någon under särskilda villkor innehavas, äger varje finsk medborgare rätt att idka fiske, försåvitt ej annorlunda är föreskrivet eller framdeles föreskrives. Till husbehovs- och rekreationsfiske äga medborgare i Danmark, Island, Norge och Sverige samma rätt.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1960.

Helsingfors den 13 april 1960.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Toivo Antila.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.