165./1960

Given i Helsingfors den 25 mars 1960.

Förordning angående ändring av förordningen om gränszon.

På föredragning av ministern för inrikesärendena ändras 15 § förordningen den 17 maj 1947 om gränszon (404/47) och fogas till sagda förordning en ny 5 a §, som följer:

5a §.

Angående flygning över gränszonen lände till efterrättelse vad om flygning över rikets territorium är särskilt stadgat.

15 §.

Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena samt annan myndighet bör anskaffa stabens för gränsbevakningsavdelningarna utlåtande angående fastställande av riktning för väg, innan densamma fastställer plan för byggande av landsväg inom gräszonen, varom stadgas i 25 § lagen den 21 maj 1954 om allmänna vägar (243/54).

Helsingfors den 25 mars 1960.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Minister för inrikesärendena
Eemil Luukka.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.