Ursprungliga författningar: 1960

539/1960
Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.
536/1960
Lag om ändring av byggnadslagen.
500/1960
Lag angående ändring av lagen om allmänna vägar.
488/1960
Lag om bekämpande av djursjukdomar som med lätthet sprida sig.
481/1960
Lag angående ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst.
466/1960
Lag om ändring av folkpensionslagen.
465/1960
Brandlag.
391/1960
Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras.
362/1960
Lag om ändring av rättegångsbalken.
353/1960
Förordning om skifte inom planläggningsområde.
290/1960
Lag om ändring av 66 § checklagen.
289/1960
Lag om ändring av 88 § växellagen.
288/1960
Lag angående ändring av lagen om bevisning för bevakande av rätt i utlandet.
287/1960
Lag om notarius publicus.
282/1960
Lag om ägoreglering i gränskommunerna.
270/1960
Lag om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan.
269/1960
Lag om ändring av religionsfrihetslagen.
238/1960
Lag om den försvarsekonomiska planeringskommissionen.
229/1960
Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.
183/1960
Lag angående ändring av 2 § lagen om fiske.
170/1960
Lag om Nordiska rådets Finlands delegation.
165./1960
Förordning angående ändring av förordningen om gränszon.
110./1960
Lag angående ändring av 30 § förordningen om införande av strafflagen.
109/1960
Lag om ändring av rättegångsbalken.
50/1960
Förordning angående ändring av förordningen om skifte.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.