396/1957

Given i Helsingfors den 5 december 1957.

Lag angående giltighetstiden för lagen om temporär ändring av konkursstadgan.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

Lagen den 12 februari 1932 om temporär ändring av konkursstadgan (55/32) skall fortfarande vara i kraft till utgången av år 1962, varefter de genom sagda lag ändrade paragraferna och 7 kapitlets rubrik åter bliva gällande i den ordalydelse de hade före sagda lag. Likväl bör förenämnda lag även därefter tillämpas på de konkurser, som begynt, medan lagen ännu var i kraft.

Helsingfors den 5 december 1957.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Kurt Kaira.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.