175/1957

Given i Helsingfors den 26 april 1957.

Lag om upphävande av 10 kap. 21 § 2 och 3 mom. rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut upphävas 10 kap. 21 § 2 och 3 mom. rättegångsbalken, sådana sagda lagrum lyda i förordningen den 14 augusti 1901 (33/01).

Helsingfors den 26 april 1957.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Arvo Helminen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.