345/1955

Given i Nådendal den 30 juni 1955.

Lag angående ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/48) en ny sålydande 45 a §:

45 a §.

Regeringen äger rätt att, utan hinder av vad i denna lag är stadgat, på basen av reciprocitetsprincipen med främmande land träffa avtal om erläggande av i 1 § 2 mom. avsedd ersättning åt medborgare även i det land, med vilket avtal träffats.

Nådendal den 30 juni 1955.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Socialminister
Onni Peltonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.