299/1955

Given i Helsingfors den 10 juni 1955.

Förordning angående ändring av förordningen om översändande av handlingar.

På föredragliin av justitieministern ändras 8 § 1 mom. förordningen den 26 februari 1954 om översändande av handlingar (75/54) som följer:

8 §.

Då handlingar översändas med posten eller i de fall, som omnämnas i 4 § 1 mom., erställas till sakägare, skall för varje försändelse erläggas postporto samt såsom expeditionsavgift till stats- och kyrklig myndighet 100 mark samt till kommunal myndighet det belopp kommunens fullmäktige tilläventyrs bestämma.Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1955.

Helsingfors den 10 juni 1955.

Republikens President
J. K. PAASIKIVI.

Justitiemiitister
W. Henriksson.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.