234./1952

Given i Helsingfors den 30 maj 1952.

Förordning om emblem för polisen samt flaggor och vimplar för dess fordon.

På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas:

1 §.

Polisen i Finland emblem är på sätt nedanstående avbildning utvisar, ett svärd, var fäste utgöres av det i riksvapnet ingående lejonets huvud:

2 §.

Polisens farkoster använda statflaggan. Såsom särskilda kännetecken föra polisens farkoster miniatyrflaggor och vimplar med polisens emblem eller skrift, som syftar på polisens, eller ock båda. Dylika vimplar eller miniatyrflaggor kunna användas även på polisens motorfordon.

3 §.

Ministeriet för inrikesärendena utfärdar föreskrifter om den officiella användningen av polisens emblem, fastställer vimplarnas och miniatyrflaggornas färg och format ävensom anvisningar för deras nyttjande samt meddelar närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna förordning.

4 §.

Ministeriet för inrikesärendena må på anhållan meddela till poliskåren hörande personer och sammanslutningar av sådana tillstånd till enskilt bruk av polisens emblem.

5 §.

Den som olovligen, antingen såsom sådant eller upptaget i mörke eller bildlig framställning, använder polisemblemet eller om detta på ett vilseledande sätt påminnande märke eller begagnar sig av polisens vimpel eller miniatyrflagga, straffas med böter.

6 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1952, och därigenom upphäver förordningen den 2 oktober 1936 angående emblem för polisen (303/36).

Helsingfors den 30 maj 1952.

Republikens President
J. K. PAASIKIVI

Minister för inrikesärendena
V. J. Sukselainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.