474/1951

Given i Nådendal den 6 september 1951.

Lag om upphävande av 2 och 3 kap. samt av 8 kap. 3 § jordabalken.

I enlighet med Riksdagens beslut upphävas 2 och 3 kap. samt 8 kap. 3 § jordabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1951, dock så, att vad i 8 kap. 3 § jordabalken stadgas om gåva fortfarande skall lända till efterrättelse, ifall gåvogivaren avlidit, innan denna lag trätt i kraft.

Nådendal den 5 september 1951.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
Teuvo Aura.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.