775./1949

Given i Helsingfors den 16 december 1949

Lag angående ändring av 14 § förordningen om införande av strafflag.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 14 § förordningen angående införande av strafflag, sådant detta lagrum lyder i lagen den 17 december 1943 (1002/43, erhålla följande ändrade lydelse:

14 §.

Misstänkes någon på sannolika skäl för stämpling mot statens säkerhet eller annat grovt brott eller för döljande av brottsling, må husrannsakan, där den för sakens uppdagande finnes nödig, hos honom anställas av myndighet, som enligt denna lag har rätt att verkställa häktning, eller av polisman. I mål om olovlig tillverkning, forsling, upplag eller försäljning av alkoholdrycker och i tullmål må husrannsakan ock ske, såsom därom särskilt är stadgat.

Ministern för inrikesärendena och justitiekanslern i statsrådet äge rätt att tilldela person, som av dem förordnats att verkställa särskilda brottmålsundersökn ingar, sådan rätt till husrannsakan som i 1 mom. är sagt.

Företager tjänsteman husrannsakan utan laga skäl, straffes enligt strafflagen.

Helsingfors den 16 december 1949.

Republikens President
J. K. PAASIKIVI.

Justitieminister
Tauno Suontausta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.