626/1948

Given i Helsingfors den 20 augusti 1948.

Lag om ändring av rubriken till 6 kapitlet i riksdagsordningen samt om fogande av en 83 b § till riksdagsordningen.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt i 67 § riiksdagsordningen föreskrives, ändras rubriken till 6 kapitlet i riksdagsordningen och fogas till riksdagsordningen en ny 83 b § som följer:

6 kap.

Åtgärder beträffande Finlands Bank och folkpensionsanstalten samt riksdagsbiblioteket.

83 b. §.

Om riksdagsbiblioteket, som är en under riksdagens vård och tillsyn stående offentlig inrättning och för vilket riksdagen fastställer reglemente, stadgas genom lag.

Helsingfors den 20 augusti 1948.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Statsminister
K.-A. Fagerholm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.