575/1948

Given i Helsingfors den 29 juli 1948.

Lag om ändring av 1 kap. jordabalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 2 § 1 kap. jordabalken, sådan den lyder i lagen den 9 juni 1933 (198/33), erhålla följande ändrade lydelse:

2 §.

Köp, skifte och gåva skola ske skriftligen, och böra de villkor, varå överlåtelsen sig grundar, intagas i handling, som offentligt köpvittne jämte av honom tillkallat vittne bestyrker.

Om jäv för offentligt köpvittne och av honom tillkallat vittne gälle, vad i 17 kap. 43 § rättegångsbalken därom stadgas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1949.

Helsingfors den 29 juli 1948.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
Eino Pekkala.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.