485/1948

Given i Helsingfors den 19 juni 1948.

Lag om ändring av 17 kap. 14 § byggningabalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 17 kap. 14 § byggningabalken, sådan den lyder i lagen den 23 juli 1902 (31/02), erhålla följande ändrade lydelse:

14 §.

I fiskväg och inom ett hundra meter från dess mynningar vare allt slags fiskfångst förbjuden; och må ej heller inom hundra meter nedanom dammbyggnad över hela vattendraget eller i kanal, vattenränna eller vattenledning idkas annan fiskfångst än mete.

Förbud, varom i 1 mom. stadgas, gälle ej för fiskeverk, som härförinnan lagligen tillkommit.

Lantbruksministeriet äger dock befogenhet att på villkor, som ministeriet föreskriver, bevilja tillstånd till ovan i 1 mom. förbjudet fiske på viss plats.

Helsingfors den 19 juni 1948.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Minister
Paavo A. Viding.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.