795./1947

Given i Helsingfors den 31 oktober 1947.

Lag angående ändring av förordningen om införande av strafflag.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 38 § förordningen om införande av strafflag, sådant detta lagrum lyder i lagen den 19 maj 1944 (340/44). erhålla följande ändrade lydelse:

38 §.

Rannsakningsfånge må icke tvingas till arbete. Önskar han arbeta, men kan han icke själv bestämma lämpligt arbete, skall sådant såvitt möjligt åt honom anskaffas.

Rannsakningsfånge åtnjute själv inkomsterna av sitt arbete.

Helsingfors den 31 oktober 1947

Republikens President
J. K. PAASIKIVI.

Justitieminister
Eino Pekkala.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.