539/1947

Given i Helsingfors den 30 juni 1947.

Lag om ändring av 90 § regeringsformen för Finland.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet i den ordning 67 § riksdagsordningen föreskriver, skall 90 § regeringsformen för Finland den 17 juli 1919 erhålla följande ändrade lydelse:

90 §.

Angående ordningen för besättande av tjänster vid universitetet och tekniska högskolan, tjänster inom den evangelisklutherska och grekisk-katolska kyrkan, borgmästare- och rådmanstjänster i städerna samt tjänster i Finlands Bank gälla särskilda stadganden.

Officerarna i armén och vid flottan utnämnas av presidenten. Angående det militära befordrings- och undervisningsväsendet i övrigt stadgas särskilt.

Helsingfors den 30 juni 1947.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Handels- och industriminister
Uuno Takki.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.