Ursprungliga författningar: 1947

967/1947
Lag om revision av statshushållningen.
947/1947
Lag angående giltighetstiden för lagen om temporär ändring av konkursstadgan.
795./1947
Lag angående ändring av förordningen om införande av strafflag.
625/1947
Lag om gåvoutfästelser.
624/1947
Lag angående införande av lagen om skuldebrev.
623/1947
Lag om ändrad lydelse av 10 kap. 11 § handelsbalken.
622/1947
Lag om skuldebrev.
539/1947
Lag om ändring av 90 § regeringsformen för Finland.
404./1947
Förordning om gränszon.
403./1947
Lag om gränszon.
328/1947
Lag om riksdagsmannaarvode.
1./1947
Lag angående ändring av förordningen om införande av strafflag.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.