870/1945

Given i Helsingfors den 6 juli 1945.

Lag angående ändring av konkursstadgan.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 109 § konkursstadgan den 9 november 1868, sådan den lyder i lagen den 14 februari 1925, erhålla följande ändrade lydelse:

109 §.

Såsom köpman anses enligt denna stadga envar, som bedriver sådan rörelse, varom bokföringslagen stadgar. Såsom köpman må likväl icke anses den, som enligt 2 § sagda lag tillhör första kategorin av bokföringsskyldiga.

Helsingfors den 6 juli 1945.

Republikens President
Mannerheim.

Handels- och industriminister
Åke Gartz.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.