821/1944

Given i Helsingfors den 17 november 1944.

Lag angående ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 1 § i lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde, sådant detta lagrum lyder i lagen den 11 juli 1941, erhålla följande ändrade lydelse:

1 §.

För handhavandet av den allmänna styrelsen och de särskilda förvaltningsgrenarna skola i statsrådet finnas tio ministerier, nämligen:

1. Ministeriet för utrikesärendena;

2. Justitieministeriet;

3. Ministeriet för inrikesärendena;

4. Försvarsministeriet;

5. Finansministeriet;

6. Undervisningsministeriet;

7. Lantbruksministeriet;

8. Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena;

9. Handels och industriministeriet; samt

10. Socialministeriet.

Därutöver finnes statsrådets kansli.

Dessutom kan i statsrådet finnas ett folkförsörjningsministerium.

Chef för varje ministerium är en minister.

Republikens president kan till medlemmar av statsrådet, utöver cheferna för ministerierna, kalla högst sex ministrar med uppdrag att antingen handlägga ärenden, hörande till ett eller flere ministeriers verksamhetsområde, eller att vara ministrar utan portfölj.

Helsingfors den 17 november 1944.

Republikens President
Mannerheim.

Statsminister
U. J. Castrén.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.