72/1944

Given i Helsingfors den 28 januari 1944.

Lag om ändring av lagen angående rättighet att idka näring.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 3 § lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådan densamma lyder i lagen den 12 december 1941, erhålla följande ändrade lydelse:

3 §.

Nedannämnda näringar äro underkastade de villkor och bestämmelser, som äro eller framdeles varda meddelade i särskilda lagar och författningar, nämligen:13) mäklar-, skeppsklarerar-, auktionsförrättar- och privatdetektivyrke;

Helsingfors den 28 januari 1944.

Republikens President
Risto Ryti.

T. f. handels- och industriminister
Kalle Kauppi.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.