399/1941

Given i Helsingfors den 6 juni 1941.

Lag om ändring av lagen om naturskydd.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 1 § i lagen den 23 februari 1923 om naturskydd, sådan den lyder i lagen den 15 november 1927, erhålla följande ändrade lydelse:

1 §.

Staten tillhörigt område kan för fredande av dess natur mot ingrepp av människohand avskiljas till allmänt skyddsområde.

Särskilt skyddsområde kan även inrättas i ändamål att för framtiden bevara naturskön eller eljest med avseende å sin natur beaktansvärd plats oförändrad eller att freda visst djur- eller växtslag.

Beslut om inrättande av allmänt eller särskilt skyddsområde fattas medelst lag, där beslutet avser ett minst 50 hektar omfattande eller ett mindre, men ekonomiskt särskilt viktigt område, och i annat fall medelst förordning.

Helsingfors den 6 juni 1941.

Republikens President
Risto Ryti.

Minister
Toivo Ikonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.