361./1941

Given i Helsingfors den 26 maj 1941.

Lag angående ändring av förordningen om införande av strafflagen.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 46 § i förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lagen den 17 november 1939, erhålla följande ändrade lydelse:

46 §.

Vad underrätt rannsakat och dömt skall underställas hovrätts prövning, där allmän åklagare åtalat någon för brott, varå dödsstraff eller tukthus på livstid kan följa, eller någon blivit dömd till straff för brott, varå, bortsett från vad i 6 kap. 2 § straff lagen är om förhöjning av straff stadgat, kan följa tukthus i åtta år eller däröver, eller ock för delaktighet i något sådant brott.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1941.

Helsingfors den 26 maj 1941.

Republikens President
RISTO RYTI.

Justitieminister
Oskari Lehtonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.