265./1940

Given i Helsingfors den 31 maj 1940.

Lag angående ändring av förordningen om införande av strafflag.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 34 § i förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflag erhålla följande ändrade lydelse:

34 §.

Häkte skall vara så beskaffat, att det icke är menligt för den häktades hälsa. Om det undvikas kan, må icke flere rannsakningsfångar förvaras i samma rum, ej heller rannsakningsfånge med den, som undergår frihetsstraff, eller de, som blivit häktade för ringare brott, med dem, vilka sitta i häkte för grövre brott. Finnas ej särskilda rum för alla rannsakningsfångar, få de, som äro av olika kön, ändå icke förvaras i samma rum.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1942.

Helsingfors den 31 maj 1940.

Republikens President
KYÖSTI KALLIO.

Justitieminister
Oskari Lehtonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.