468/1939

Given i Helsingfors den 13 december 1939.

Lag angående ändring av lagen om förrättande av regelbunden, allmän folkräkning.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 1 § i lagen den 8 april 1938 om förrättande av regelbunden, allmän folkräkning erhålla följande ändrade lydelse:

1 §.

En hela landet omfattande folkräkning jämte därtill ansluten bostads- och fastighetsräkning skall regelbundet äga rum vart tionde år. Första gången skall sådan förrättas på tid, som genom förordning bestämmes.

Helsingfors den 13 december 1939.

Republikens President
Kyösti Kallio.

Statsminister
Risto Ryti.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.