405./1939

Given i Helsingfors den 17 november 1939.

Lag angående ändring av förordning om införande av strafflagen.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 7 § i förordningen den 19 december 1889 om infärande av strafflag och ändras 46 § i sagda förordning på sätt som följer:

46 §.

Vad underrätt rannsakat och dömt skall underställas hovrätts prövning, där någon blivit tilltalad för brott, varå dödsstraff eller tukthus på livstid kan följa, eller dömd till straff för brott, på vilket kan följa tukthus i sex år eller däröver, eller för delaktighet i något sådant brott.

I andra brottmål äge sådant underställande ej rum, utan må den, som är missnöjd med underrätts utslag, besvära sig d"röver i hovrätten, såsom i lag är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1941.

Helsingfors den 17 november 1939.

Republikens President
KYÖSTI KALLIO.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.