273/1939

Given i Helsingfors den 8 september 1939.

Lag om ändring av lagen angående rättighet att idka näring.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 4 § i lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring erhålla följande ändrade lydelse:

I kapitlet.

Allmänna bestämmelser.

4 §.

Handelssjöfart mellan orter i Finland må bedrivas endast med finska fartyg.

Statsrådet är dock befogat att meddela tillstånd till idkande av sjöfart med utländskt fartyg mellan Petsamo härad och ort annorstädes i Finland.

Helsingfors den 8 september 1939.

Republikens President
Kyösti Kallio.

Finansminster
Väinö Tanner.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.