154/1938

Given i Helsingfors den 8 april 1938.

Lag om förrättande av regelbunden allmän folkräkning.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

En hela landet omfattande folkräkning jämte därtill ansluten bostads- och fastighetsräkning skall regelbundet äga rum vart tionde år. Första gången skall sådan förrättas år 1940.

2 §.

De av folkräkningen föranledda kostnaderna bestridas av staten.

Städerna, köpingarna och landskommunerna äro skyldiga att anskaffa de för räkningen erforderliga lokalerna ävensom att bekosta utgifterna för värme, lyse och städning i desamma samt att erlägga utgifterna för nödiga kanslitillbehör.

3 §.

Varje enskild person, dödsbo, bolag, andelslag, förening, sällskap, stiftelse, stats-, kommunal- och kyrklig myndighet eller inrättning, ägare eller innehavare av byggnad eller fastighet eller del därav är pliktig att angående sig själv och sin ägande eller innehavande byggnad, fastighet eller del av sådan i och för folkräkning avgiva de uppgifter, som i formulären för folkräkningen förutsättas.

4 §.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna lag meddelas genom förordning.

Helsingfors den 8 april 1938.

Republikens President
Kyösti Kallio.

Statsminister
A. K. Cajander.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.