398/1937

Given i Helsingfors den 3 december 1937.

Lag om giltighetstiden för lagen angående temporär ändring av konkursstadgan.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas, att lagen den 12 februari 1932 angående temporär ändring av konkursstadgan förblir gällande till utgången av år 1942, varefter de genom sagda lag ändrade paragraferna och 7 kapitlets rubrik åter träda i kraft sådana de voro före samma lags utfärdande. Dock skall nämnda lag även därefter äga tillämpning med avseende å de konkurser, vilka inletts under lagens giltighetstid.

Helsingfors den 3 december 1937.

Republikens President
Kyösti Kallio.

Justitieminister
Arvi Ahmavaara.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.