249/1937

Given i Helsingfors den 31 maj 1937.

Lag om ändring av rubriken till 6 kap. riksdagsordningen samt om riksdagsordningens komplettering med en 83 a §.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet i den ordning 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas härmed, att rubriken till 6 kap. riksdagsordningen skall ändras och riksdagsordningen kompletteras med en 83 a § på följande sätt:

6 Kap.

Åtgärder beträffande Finlands Bank samt folkpensionsanstalten.

83 a §.

För att utöva inseende över folkpensionsanstaltens förvaltning och verksamhet tillsätter riksdagen tolv fullmäktige samt fastställer instruktion för dem.

Fullmäktige väljas å varje näst efter riksdagsmannaval sammanträdande lagtima riksdag. Deras uppdrag vidtager, så snart valet försiggått, och fortgår intill dess nytt val blivit av riksdagen förrättat. För varje fullmäktig utses två suppleanter.

Valet verkställes av riksdagens elektorer. Uppnås vid valet icke enighet, skall valet förrättas med tillämpning av proportionellt valsätt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1939; dock skall val av fullmäktige första gången förrättas vid lagtima riksdagen år 1938.

Helsingfors den 31 maj 1937.

Republikens President
Kyösti Kallio.

Socialminister
J. W. Keto.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.