Ursprungliga författningar: 1935

419/1935
Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras.
418/1935
Förordning om ändring av förordningen angående verkställighet av språklagen.
222/1935
Lag innefattande ändringar i lagen den 1 juni 1922 angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras.
220/1935
Lag innefattande stadganden om domsagornas förvaltning.
141/1935
Lag angående ändring av språklagen den 1 juni 1922.
63/1935
Lag angående ändring av förordningen om införande av utsökningslagen.
62/1935
Lag om ändring av vissa paragrafer i konkursstadgan den 9 november 1868.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.