13./1931

Given i Helsingfors den 23 januari 1931.

Lag om ändring av 22 § förordningen om införande av strafflag.

I enlighet med Riksdagens beslut erhåller 22 § i förordningen den 19 december 1889 om införande av ny allmän strafflag för Finland och vad i avsende därå skall iakttagas följande ändrade lydelse:

22 §.

Landshövding, så ock magistrat, ordningsrätt eller pollskammare i stad, äge förordna om häktning av den, som ertappats eller hålles misstänkt att hava begått brott, efter ty i föregående paragrafer sägs. Kronofogde, länsman och biträdande länsman på landet samt borgmästare, polismästare och ordningsman ävensom stadsfiskal och annan allmän åklagare i stad, eller den, som är satt att för åtal av brott biträda sådan tjänsteman, så ock polisöverinspektör, polisinspektör, chefen för detektiva centralpolisen och vid sjöbevakningsväsendet såsom distriktschef tjänstgörande sjöbevakningsofficer have ock makt att, på eget ansvar, verkställa eller låta verkställa häktning av sådan person.

Helsingfors, den 23 januari 1931.

Republikens President
LAURI KR. RELANDER.

Justitieminister
Karl Söderholm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.