230/1929

Given i Helsingfors den 13 juni 1929.

Lag angående ändring av förordningen om införande av utsökningslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed, att 13 § i förordningen den 3 december 1895 om införande av utsökningslagen och vad i avseende därå skall iakttagas skall erhålla följande ändrade lydelse:

13 §.

Invänder den, som utgivit löpande skuldebrev, varom i 12 § är sagt, att skuldebrevet icke är gällande mot honom, och grundar sig invändningen å förhållande, som avses i 29―33 §§ av lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, vare den invändning utan verkan mot den, som efter överlåtelse blivit innehavare av skuldebrevet och därvid var i god tro.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1929.

Helsingfors, den 13 juni 1929.

Republikens President
Lauri KR. Relander.

Justitieminister
Oiva Huttunen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.