Ursprungliga författningar: 1929

419/1929
Förordning om tillämpning av lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur.
379/1929
Lag angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur.
242/1929
Lag om ändring av konkursstadgan av den 9 november 1868.
240/1929
Lag om särskilda ändringar i 10 kap. rättegångsbalken.
237/1929
Lag om särskilda ändringar i handelsbalken.
235/1929
Lag angående införande av äktenskapslagen.
234/1929
Äktenskapslag.
230/1929
Lag angående ändring av förordningen om införande av utsökningslagen.
228/1929
Lag om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.
56/1929
Förordning om ändring av förordningen den 31 oktober 1896 angående vad vid tillämpning av utsökningslagen i vissa fall skall iakttagas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.