28/1926

Given i Helsingfors den 5 februari 1926.

Lag angående ändring av 7 § i lagen den 22 juli 1918 om högsta domstolen.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 7 § i lagen den 22 juli 1918 om högsta domstolen erhålla följande ändrade lydelse:

7 §.

Högsta domstolen är domför med fem medlemmar, såframt icke för avgörande av vissa slags ärenden ett större eller mindre antal medlemmar blivit i lag särskilt föreskrivet.

Vid plenum skola handläggas ärenden rörande justitieförvaltningen och frågor angående lagstiftningsinitiativ, så ock om avgivande av utlåtande i lagstiftningsfrågor, därest högsta domstolen prövar sådant nödigt.

Andra än de i 2 mom. omförmälda mål och ärenden må, där ej högsta domstolen annorlunda bestämmer, upptagas å avdelningar.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Helsingfors den 5 februari 1926.

Republikens President
Lauri KR. Relander.

Justitieminister
U. J. Castrén.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.