25/1926

Given i Helsingfors den 5 februari 1926.

Lag angående ändring av första punkten i 5 § 25 kap. Rättegångsbalken, sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 27 april 1868.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed, att första punkten i 5 § 25 kap. Rättegångsbalken, sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 27 april 1868, skall erhålla följande ändrade lydelse:

I brottmål, evad de äro svårare eller mindre, have ej någon lov att vädja, antingen emot värjemålsed, böter eller kostnad och skada, som underrätt i ty fall ålagt; utan må den, som ej nöjes åt dess dom, besvära sig däröver i hovrätten sist på den trettionde dagen före klockan tolv, den dag oräknad, då utslaget föll.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Helsingfors den 5 februari 1926.

Republikens President
Lauri KR. Relander.

Justitieminister
U. J. Castrén.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.