Ursprungliga författningar: 1922

334/1922
Förordning angående verkställighet av religionsfrihetslagen.
312/1922
Förordning om verkställighet av lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras.
311/1922
Förordning angående verkställighet av språklagen.
300/1922
Lag om ändrad lydelse av 30 kapitlet rättegångsbalken.
274/1922
Lag angående rätt för riksdagen att granska lagenligheten av medlemmarnas av statsrådet och justitiekanslerns ämbetsåtgärder.
273/1922
Lag om riksrätten.
267/1922
Religionsfrihetslag.
149/1922
Lag angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras.
148./1922
Språklag.
144/1922
Lag angående ändrad lydelse av 75 § i konkursstadgan, given den 9 november 1868.
79/1922
Lag om ärendenas handläggning i statsrådet och dess ministerier.
78/1922
Lag om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde.
75/1922
Lag om ändrad lydelse av 71, 105, 106 och 115 §§ i konkursstadgan den 9 november 1868.
42/1922
Lag angående ändrad lydelse av 2 § 11 kap. jordabalken.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.