Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

8.5.2013/337

Statsrådets förordning om hovrätternas domkretsar (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 13.10.2016/864, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 3 mom. i hovrättslagen (56/1994), sådant det lyder i lag 281/2013:

1 §

Hovrätternas domkretsar bildas enligt följande:

1) till Åbo hovrätts domkrets hör Birkalands, Egentliga Finlands, Egentliga Tavastlands, Västra Nylands och Ålands tingsrätter,

2) till Vasa hovrätts domkrets hör Mellersta Finlands, Mellersta Österbottens, Södra Österbottens, Satakunta och Österbottens tingsrätter,

3) till Östra Finlands hovrätts domkrets hör Kymmenedalens, Norra Karelens, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Södra Karelens och Södra Savolax tingsrätter,

4) till Helsingfors hovrätts domkrets hör Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Tusby, Vanda och Östra Nylands tingsrätter,

5) till Rovaniemi hovrätts domkrets hör Kajanalands, Kemi-Torneå, Lapplands, Uleåborgs och Ylivieska-Brahestads tingsrätter.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om hovrätternas domkretsar (180/2009).

Besvär över domar, beslut, deldomar eller mellandomar som Hyvinge eller Kajanalands tingsrätt meddelat före ikraftträdandet av denna förordning ska anföras hos den hovrätt till vars domkrets tingsrätten hörde vid ikraftträdandet. Detsamma gäller besvär över avgöranden som en tingsrätt meddelat efter förordningens ikraftträdande i mål där en före ikraftträdandet meddelad deldom eller mellandom antingen har överklagats eller inom föreskriven tidsfrist får överklagas genom besvär hos hovrätten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.