Beaktats t.o.m. FörfS 1049/2021.

20.1.2011/38

Statsrådets förordning om luftkvaliteten (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 26.1.2017/79, som gäller fr.o.m. 10.2.2017.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av miljöskyddslagen (86/2000):

- - - - - - - - - - - - - - -

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG (32008L0050) ; EUT nr L 152, 11.6.2008, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.