Beaktats t.o.m. FörfS 318/2022.

11.11.2010/958

Statsrådets förordning om fördelning av riksdagsmandaten mellan valkretsarna (tidsbunden)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § 3 mom. i vallagen (714/1998), som följer:

1 §

Vid de riksdagsval som förrättas den 17 april 2011 väljs i valkretsarna följande antal riksdagsledamöter:

I Helsingfors valkrets 21
I Nylands valkrets 35
I Egentliga Finlands valkrets 17
I Satakunta valkrets 9
I Tavastlands valkrets 14
I Birkalands valkrets 18
I Kymmene valkrets 12
I Södra Savolax valkrets 6
I Norra Savolax valkrets 9
I Norra Karelens valkrets 6
I Vasa valkrets 17
I Mellersta Finlands valkrets 10
I Uleåborgs valkrets 18
I Lapplands valkrets 7
2 §

I landskapet Ålands valkrets väljs i enlighet med vallagen (714/1998) en riksdagsledamot.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010 och gäller till och med den 30 april 2011.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.